Free songs
Home / Komerčné články / Zabezpečenie Vašich zamestnancov vhodnými OOPP
Zabezpečenie Vašich zamestnancov vhodnými OOPP

Zabezpečenie Vašich zamestnancov vhodnými OOPP

Osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú neodmysliteľnou súčasťou výbavy zamestnancov. Každá spoločnosť má individuálne spracované bezpečnostné pokyny, v rámci ktorých má vyšpecifikované aj pravidlá pre používanie vhodných OOPP. V zásade platí, že všetci zamestnanci sú povinní používať predpísané OOPP. Schválené OOPP musia byť certifikované a musia byť riadne upnuté bez poletujúcich častí.

Všetci zamestnanci, či už vo výrobe alebo na stavenisku musia nosiť predpísané OOPP, minimálne však bezpečnostnú obuv a pracovný odev. Nosenie OOPP závisí samozrejme od rizík vyplývajúcich z vykonávanej pracovnej činnosti.

Medzi základné OOPP patrí pracovná obuv, pracovné rukavice, pracovné odevy, ochrana zraku, ochrana hlavy, ochrana dychu, ochrana sluchu a rôzne bezpečnostné prístroje.

screen-elstrote

Veľké internetové spoločnosti zamerané na predaj OOPP ako napríklad spoločnosť Elstrote majú vo svojej ponuke široké portfólio rôznych druhov OOPP. Zoberme si napríklad pracovné rukavice, ktoré sú špecifické pre každú profesiu. Pre niektoré profesie sú vhodné celokoženné, pre iné zase bavlnené. V ponuke však nájdeme aj pracovné rukavice nylonové, chemické, antivibračné, kovové, či špeciálne zváračské. No je ich oveľa viac. Na každú profesiu sa hodia iné. Tak je to aj s inými OOPP.

Ďalšie predpísané OOPP sú pracovné odevy. Najčastejšie objednávaným artiklom sú pracovné bundy, vesty, mikiny, tričká a montérky. Napríklad pracovné montérky, ktoré sú nevyhnutné pre niektoré profesie môžete nájsť v rôznych farebných prevedeniach a strihoch. Môžete si ich objednať v letných verziách alebo v zimných, ktoré sú zateplené. Niektoré sú antistatické, iné zase nehorľavé, či kyselinovzdorné.

Výber vhodných OOPP netreba v žiadnom prípade podceňovať. Vďaka ich správnemu výberu a používaniu môžete predísť vzniku pracovného úrazu. Je lepšie zainvestovať do potrebných OOPP ako riešiť prípadný pracovný úraz pri ich absencii.

Scroll To Top