Free songs
Home / Zdravie / Kontajnery na triedený odpad: Spotrebitelia za neho neplatia. Kto potom?
Kontajnery na triedený odpad: Spotrebitelia za neho neplatia. Kto potom?

Kontajnery na triedený odpad: Spotrebitelia za neho neplatia. Kto potom?

Nie je to len trendy, ale je to aj veľmi užitočné. Reč je o triedenom či recyklovanom odpade. Prečo je triedenie odpadu také prospešné? Vďaka mechanickému deleniu odpadu podľa jednotlivých druhov do osobitných kontajnerov sa môže využívať odpad ako druhotná surovina. To znamená, že sa môže opätovne racionálne využiť. Z pôvodných odpadov sa tak v konečnom dôsledku stávajú nové, funkčné a užitočné veci. Vďaka tomu šetríme prírodné zdroje a chránime životné prostredie.

Separovanie odpadu je nielen ekologické, ale aj ekonomické. Vďaka nemu sa totiž znižuje objem komunálneho odpadu, a tým aj nákladov súvisiacich s jeho uložením na odpadových skládkach. Ušetrí nielen prírodu, ale aj vašu peňaženku. Dvojnásobná motivácia, aby ste separovanie odpadu zaradili do vašej každodennej rutiny.

V titulku článku ste iste postrehli skutočnosť, že občania za triedený odpad neplatia. Od júla 2016 obce a mestá neplatia zberovým spoločnostiam za zber a odvoz triedeného odpadu – teda papiera, plastov, nápojových kartónov, skla a kovov. Platia to priamo výrobcovia a dovozcovia vytriedených komodít. V praxi to pre občana znamená, že neplatí za vytriedený papier, plasty, nápojové kartóny, kovy ani sklo. Náklady na triedený odpad nie sú zahrnuté v poplatku za komunálny odpad.

Od marca 2019 platia pre obce a mestá upravené poplatky za skládkovanie komunálneho odpadu. Ich výška sa veľmi výrazne mení (v roku 2019 až 2,5-násobne), pri obciach ktoré triedia veľmi slabo (menej ako 10 %) a medzi tými ktoré triedia výborne (viac ako 60 %).

Z vyššie uvedeného plynie väčšia motivácia pre občanov k zvyšovaniu podielu triedeného odpadu. Ak bude úroveň triedenia slabá, budú musieť samosprávy občanom zvyšovať poplatky za odvoz komunálneho odpadu. V recyklovaní odpadu je Slovensko na najnižších priečkach v rámci Európskej únie.

Scroll To Top