Free songs
Home / Komerčné články / Dosiahnutie akceptovateľnej výšky nemusí byť nereálne

Dosiahnutie akceptovateľnej výšky nemusí byť nereálne

Rastový hormón je pre ľudský organizmus nepochybne dôležitý. Okrem toho že podporuje samotný rast, má široké zastúpenie aj pri metabolickom systéme organizmu, ako napríklad pri vplyve na imunitu, na kosti alebo telesný tuk.

Čo by ste o rastovom hormóne mali vedieť?

Rastový hormón sa v ľudskom organizme vylučuje prevažne v noci a to počas spánku. Jeho zvýšená aktivita sa prejavuje hlavne počas obdobia dospievania puberty. V neskoršom veku jeho intenzita klesá a vracia sa na pôvodnú úroveň (koniec rastu).

Oddelenia endokrinológie poskytujú svojim pacientom liečbu chorôb, týkajúcich sa vylučovania žliaz a hormónov v ľudskom organizme. Napriek tomu je dôležité, aby bola výška dieťaťa kontrolovaná už od začiatku. Včasné rozpoznanie porúch rastu je v rukách detského lekára. Zistí to len opakovanými meraniami pri preventívnych prehliadkach a následným vyhodnotením zmien rastu. Rozpoznanie príčiny rastového zaostávania umožní včas začať liečbu a následný zdravý vývoj dieťaťa.

Liečba rastovým hormónom

Na svete existuje široké zastúpenie populácie, ktorá potrebuje liečbu práve týmto hormónom, ktorý im v konečnom dôsledku umožní dosiahnuť výšku, spoločensky akceptovateľnú v súčasnej dobe. Liečba ľudským rastovým hormónom (hGH) je cielený spôsob dodávania vlastného prirodzeného ľudského rastového hormónu, ktorý je nevyhnutný na zdravý rast kostí a svalov. Majte na pamäti, že čím skôr sa liečba začne, tým väčšia je šanca na úspech. Liečba rastovým hormónom je jednou z najúspešnejších v súčasnosti. Spoločnosť Novo Nordisk je celosvetovo známym výrobcom ľudského rastového hormónu. Taktiež naďalej pokračuje vo výskume a vývoji nových možností liečby rastovým hormónom.

Pomôcť pacientom z celého sveta trpiacich práve týmto ochorením je pre túto firmu prvoradou ideou. Skoré začatie liečby a chuť v nej vytrvať tak neustále pomáha viac a viac ľuďom na celom svete.

Scroll To Top