Free songs
Home / Cestovanie / Reklamovať môžete aj dovolenku
Reklamovať môžete aj dovolenku

Reklamovať môžete aj dovolenku

Na dovolenku cestujeme plný očakávania z pekných zážitkov, no ak ste už raz zažili sklamanie, určite sa neviete zbaviť obáv z možných problémov aj faktu, že dovolenka predsa len nemusí zodpovedať tomu, čo ste si zaplatili.

Dovolenka zodpovedá právnemu vzťahu a obe strany by mali dodržať to, čo je uvedené v zmluve. Preto je nutné, aby ste tú svoju dobre čítali, a ak je Vám niečo nejasné, pýtali sa. Dovolenka predsa nepatrí práve k lacným položkám rodinného rozpočtu, preto si buďte vedomí svojich práv, ale aj povinností.

Reklamácia dovolenky

Reklamácia dovolenky

Pri predstave koľko ľudí denne cestuje na dovolenku je zrejmé, že sklamaniam sa asi nevyhnete. Svoju nespokojnosť však môžete podať prostredníctvom reklamácie. Aj dovolenku, hoci ide o služby, môžete pokojne reklamovať. Sťažovať sa môžete nielen na ubytovanie, čo je najčastejším prípadom, ale aj na stravu, dopravu aj fakultatívne výlety.

Ak teda niečo nespĺňa Vaše predstavy a nezodpovedá tomu, čo sľubovala cestovná kancelária reklamujte. Najlepšie je tak urobiť ešte na mieste. Kontaktujte teda delegáta a povedzte mu, čo Vám prekáža, niekedy je totiž možné vykonať nápravu aj bez oficiálnych sťažností a reklamácií. Ak k náprave však nedôjde, trvajte na spísaní reklamácie, a to priamo na mieste. Reklamovať môžete aj po návrate domov, no záznam z dovolenky bude mať väčšiu váhu aj Vám poslúži ako dôkaz. Spísanú sťažnosť potom doneste do cestovnej kancelárie, u ktorej ste si zájazd objednali. Reklamovať však môžete len do troch mesiacov po návrate z dovolenky. Po tejto lehote je celá vec premlčaná. Určite teda reklamáciu neodkladajte na poslednú chvíľu, ale tak urobte hneď po návrate.

Na dovolenke sa najčastejšie stáva, že hotel, v ktorom ste mali byť ubytovaní, je plne obsadený a v tom prípade Vás musí cestovka umiestniť inam. Toto sa stáva pomerne často, no cestovné kancelárie toto do zmlúv zväčša zahrnú. Dôležité však je, že štandard ubytovania by mal zodpovedať tomu, čo ste si zaplatili. Ak to tak nie je mal by predajca rozdiel v cene kupujúcemu vyplatiť. No ak sa tak nestane, zostáva dovolenku len reklamovať.
Na posúdenie Vašej reklamácie má cestovná kancelária 30 dní. Vašu sťažnosť však môže aj zamietnuť. Ak si však stojíte za svojím, zostáva náhradu vymáhať len súdnou cestou. Ak ste nespokojní s jednaním a vybavovaním CK, môžete podať podnet na SOI, no jej zistenia nemajú dopad na Vašu reklamáciu.

Scroll To Top