Free songs
Home / Komerčné články / Advokátske kancelárie a ich služby

Advokátske kancelárie a ich služby

Každý sa už určite niekedy dostal do sporu, ktorý nebol v súlade so zákonom a jediným riešením ako sa dostať z takejto situácie bolo siahnuť po službách, ktoré ponúkajú advokátske kancelárie. Výber tej najvhodnejšej pre riešenie vášho problému netreba zanedbať a rozhodujúcim kritériom by nemali určite byť len nízke (niekedy zavádzajúce) ceny. Predovšetkým v novinách, časopisoch a rôznych propagačných letákoch často natrafíme na lacné právnické zastupovanie, no takýmto ponukám je dobré sa vyhýbať.

Ako postupovať pri výbere advokátskej kancelárie?

Pri výbere advokátskej kancelárie máme väčšinou na výber z dvoch možností. Najspoľahlivejšou je odporúčanie od svojich známych, pretože už v minulosti mohla nastať situácia, kedy čelili podobným problémom a budú mať v tejto oblasti väčší prehľad ako vy. Druhou možnosťou je zamerať sa na dôkladný prieskum advokátskych kancelárií na internete, najlepšie v danom meste. Veľmi užitočné sú aj rôzne recenzie na internetových fórach, napríklad porada.sk, modrykonik.sk, alebo zdravie.sk, kde určite natrafíte na ľudí, ktorí majú vlastné skúsenosti s advokátmi alebo advokátskymi kanceláriami v Bratislave, Trnave, Košiciach, či inom meste. Určite sa zamerajte predovšetkým na ich predošlé skúsenosti, úspechy, prístup ku klientom, koľko rokov vykonávajú prax a či sa vôbec špecializujú na váš problém.

Aké kritéria musí spĺňať dobrý advokát?

Pri výbere dobrého advokáta treba zohľadniť niekoľko podstatných kritérií. Ak ste si doteraz mysleli, že na vykonávanie tohto povolania stačí vyštudovať iba vysokú školu v odbore práva, veľmi sa mýlite. Okrem už spomínaného vysokoškolského vzdelania musí každý advokát zložiť advokátske skúšky, mať minimálne 5 ročnú prax ako advokátsky koncipient a jeho meno musí byť zapísané v zozname advokátov, vedeným Slovenskou advokátskou komorou. Ďalšími dôležitými kritériami sú bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony a spoľahlivosť. Dobrý advokát vám ihneď povie veci na rovinu, nenaťahuje čas a zbytočne vás neoberá o peniaze.

Aká je úloha advokáta?

Hlavnou úlohou advokáta je zastupovať fyzické či právnické osoby v právnych záležitostiach na základe ústavného práva v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dôležitým znakom je, že sú nezávislí od štátnych orgánov a tretích strán. Advokát taktiež poskytuje komplexné právne poradenstvo, zastupuje klientov v rôznych konaniach pred súdmi, spravuje ich hnuteľný i nehnuteľný majetok a pod. Každý advokát musí dodržiavať zásadu mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s objahovaným prípadom.

Špecializácia advokátov

V komplexnom zozname advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora si môžete vyberať a hľadať advokáta podľa mena, miesta alebo ich špecializácie, tj. orientácie len na jeden druh práva. Najznámejšie druhy práv s ktorými sa stretávame sú obchodné právo, finančné právo, trestné alebo rodinné pravo.

Scroll To Top