Free songs
Home / Komerčné články / Rozdiely medzi prototypovými doskami Arduino nano a Arduino uno

Rozdiely medzi prototypovými doskami Arduino nano a Arduino uno

Produktové portfólio výrobkov spoločnosti Arduino zahrnuje predovšetkým riešenie mikrokontrolérov s rôznymi funkčnými kombináciami a ich príslušenstvo. Základným typom dosky je Arduino uno, z ktorého boli postupne vyvinuté špecifické modifikácie. Z týchto modifikácií sa medzi najpoužívanejšie radí zmenšená verzia Arduino nano, ktorá nachádza široké uplatnenie predovšetkým v oblasti domácich projektov, ako sú inteligentné riešenia základnej automatizácie, diaľkovo ovládané modely apod.

Ako fungujú prototypové dosky od Arduina

Špecifikom mikrokontrolérov od spoločnosti Arduino je ich kompletná príprava pre zapojenie. Na rozdiel od klasických prototypových dosiek nevyžadujú produkty od Arduina zložité leptanie alebo spájkovanie súčiastok a programujú sa prostredníctvom špeciálne navrhnutého vývojového prostredia IDE, ktoré sa spúšťa pripojením na externé zariadenia (stolný počítač, laptop). Základné vybavenie mikrokontrolérov Arduino tvorí mikroprocesor, analógové a digitálne vstupy, napájací a USB konektor, signalizačné LED svetlá a tlačidlo/piny pre resetovanie modulu. Analógové vstupy slúžia vždy k pripájaní ďalších komponent podľa danej schémy zapojenia, digitálne piny sú prispôsobené k slúženiu ako vstupy a výstupy pre riadenie napojených súčastí a komunikáciu s nimi. Komplexné riešenie základných Arduino dosiek je možné rozširovať prídavnými modulmi s pridanými funkciami a komunikačnými rozhraniami – jedná sa o tzv. Arduino Shieldy, pričom samotná Arduino nano doska môže slúžiť ako shield k doske Arduino uno.

Rozdiely medzi mikrokontrolérmi Arduino uno a Arduino nano

Spektrum produktov Arduino je relatívne široké a sú v ňom zahrnuté drobné kontroléry s jednou funkciou i väčšie typy, ktoré je možné osadiť do zložitejších zostáv. Mikrokontroléry Arduino uno a Arduino nano sú príbuzné najmä funkčne, pričom Arduino nano je v podstate menším a flexibilnejším riešením umožňujúcim vytvárať dynamické samonapájacie prvky. Obidva mikrokontroléry nesú rovnaký mikroprocesor (ATmega328P) a pracujú pod rovnakým vstupným napätím i na rovnakej frekvencii. Základné rozdiely medzi týmito dvomi doskami nájdete v počtu a typu vstupov. Arduino nano je vybavené iba 6 analógovými vstupmi, čo limituje možnosti vetvenia komponentnej štruktúry zostavy. Menšia plocha dosky naviac umožňuje implementáciu USB konektora typu mini, ktorý však nemá vplyv na celkovú výkonnosť dosky. Drobné rozdiely je tiež možno nájsť v ponúkaných pevných komunikačných rozhraniach, u oboch dosiek je však tieto možné rozšíriť shieldmi. Hlavné rozdiely tak sú tvorené výhradne veľkosťou, väčšou variabilitou napájania a menším počtom základných zapojovacích pinov. Arduino nano je tak vhodnejšie využívať pre menšie riešenia alebo ako doplnok väčších dosiek.

Scroll To Top