Free songs
Home / Tipy & triky / Predoperačné vyšetrenie očí je dôležité

Predoperačné vyšetrenie očí je dôležité

Nenájdeme snáď jediného človeka, ktorý by nenavštívil očnú ambulanciu aspoň raz. Už od detských čias sme v pravidelných intervaloch na lekárske prehliadky v rámci ktorých sme absolvovali aj vyšetrenie očí. A častokrát nás pán doktor, alebo pani doktorka poslala dodatočne na špecializované pracovisko. No a koho návšteva očného lekára minula v detstve, neskoršie sa mu určite nevyhne.

Veru tak. Naše oči vekom starnú, a zrak sa tak postupne zhoršuje. K tomu sa zvyknú pridružiť rôzne choroby očí, ktoré treba liečiť. Na niektoré stačí aplikovať rady očného lekára, niekedy je potrebné nasadiť okrem nich aj medikamenty a inokedy zase nepomôže nič iné ako invazívna metóda, čiže operácia oči.

Akokoľvek môže na prvé počutie znieť slovo operácia priam štrašidelne, v dnešnej dobe sa už naozaj niet čoho obávať. Operačné metódy sú na vysokej medicínskej úrovni a prípadné komplikácie sa dajú obmedziť na minimum. Na to však je potrebné, aby pacient podstúpil dôkladné predoperačné vyšetrenie očí. Pretože iba tak sa dá presne, krok za krokom stanoviť operačnú metódu a následný presný operačný postup.

Vstupný pohovor a vyšetrenia určia smer ďalšieho postupu

Každé seriózne predoperačné vyšetrenie pozostáva z dvoch fáz. Prvá sa týka prvotného kontaktu s očným lekárom kedy lekár ústnym pohovorom s pacientom vypočuje jeho aktuálne ťažkosti a potom ho podrobí obvyklému očnému vyšetreniu, to znamená, že sa vykonajú základné očné merania ako je test zrakovej ostrosti, meranie vnútroočného tlaku a vyšetrí sa takzvaný predný segment oka pozostávajúci z rohovky, dúhovky a šošovky.

Po zozbieraní týchto základných údajov nasleduje druhá fáza. V diskusii s pacientom v ktorej sa mu lekár bude snažiť ozrejmiť jeho skutočný, čiže objektívny zdravotný stav sa dospeje k vhodnej forma riešenia. Ak pacient súhlasí, nasledujú už konkrétne očné vyšetrenia presne podľa zistenej diagnózy. Je možné, že pacientovi pomocou špeciálnych kvapiek rozšíri očný lekár zreničky tak, aby sa dali aplikovať príslušné vyšetrovacie metódy.

No a po zozbieraní všetkých potrebných údajov očný lekár navrhne pacientovi konkrétnu operačnú metódu. Pacient sa nemusí obávať, že sa mu ponúkne niečo neadekvátne, pretože ľudské oko je nesmierne citlivý orgán na ktorom sa ihneď prejaví výsledný efekt liečby. Žiadny lekár si nedovolí aplikovať nevyskúšané metódy a experimentovať, na tieto riešenia nie je naozaj v klinickej praxi priestor a čas.

Vaše trápenie sa odstráni behom krátkej doby

Uvedieme príklad. Je možné, že sa lekár s pacientom dohodne na operácii pod názvom Prelex, čo je operačná metóda, pri ktorej sa vymení ľudská šošovka za novú, umelú, vnútroočnú. Táto zostane v oku už natrvalo a natrvalo aj zbaví potreby akýchkoľvek dioptrií. Ide o mimoriadne jednoduchú operáciu. Trvá iba pätnásť minút. Žiadna anestéza, iba kvapky na znecitlivenie.

V prípade dohody previesť operačný zákrok laserom, sa vyberie tá najvhodnejšia metóda. Veľmi využívanými metódami sú Lasek a PRK. Úplne bezbolestná, bez rezu, prevedená excimerovým laserom. Je síce spojená s určitou bolestivosťou, svetloplachosťou a slzením očí, no výsledok naozaj stojí za to.

Uvedené metódy sú takzvané povrchové. Potom existujú ešte podpovrchové s názvom FemtoLasik a iLASIK. Metódy ktoré sa vykonávajú v postupnosti pomocou femtosekundového a následne excimerového lasera. Ide o metódy s najrýchlejšou dobou hojenia a na základe ich presnosti a precíznosti sa ich výsledok prejaví už pár minút po zákroku. Odvtedy už pacienta nebudú trápiť žiadne okuliare, žiadne šošovky.

Nebojte sa operácie, nehrozí vám žiadne nebezpečenstvo

To, čo sme spomenuli je skutočne iba na ilustráciu, no môžeme vás ubezpečiť, že všetky uvedené metódy sa prevádzajú štandardným spôsobom, pri ktorom nehrozia vedľajšie komplikácie. Pred každou operáciou sa pacient podrobne oboznámi s ich priebehom, pooperačnou starostlivosťou, cenou, a pod.

Inak, tu treba povedať, že predoperačné vyšetrenie sa zásadne nevykonáva v deň samotného operačného zákroku. Okrem časového hľadiska tu významný úlohu hrá aj stav pacientovho oka, resp. očí. Totiž aplikácia kvapiek na rozšírenie očných zreničiek skresľuje celkový stav oka a trvá niekoľko hodín pokiaľ sa oko dostane do pôvodného stavu. Najmä operácia laserom je možné vykonať iba v prirodzenom stave oka, inak nebude zaručený stopercentný výsledný efekt operačného zákroku.

Operácia očí je dnes už rutinou záležitosťou, avšak je dôležité stanoviť správnu diagnózu, predoperačné vyšetrenia a dodržiavať všetky štandardy. Preto to zdôrazňovanie predoperačného vyšetrenia. Viete, ťažko je, ak sa už lekársky tím rozhodne konať, naprávať isté nedostatky vzniknuté, napríklad nesprávnou diagnózou. Ale to snáď platí v akejkoľvek ľudskej činnosti.

Objednajte sa modernou online formou

Na predoperačné vyšetrenie sa je možné objednať klasicky, čiže návštevou konkrétneho lekárskeho pracoviska, telefonicky, prípadne mailom, alebo v dnešnej dobe už aj vyplnením online formulára. Ak sa nevyskytnú žiadne nepredvídateľné okolnosti, odpoveď vám príde obratom a zvyčajne je pacient pozvaný na konzultácie do dvoch týždňov. Následne sa pri osobnom stretnutí dohodnú ďalšie kroky. To, kedy sa uskutoční predoperačné vyšetrenie a samotný operačný výkon, závisí od pár faktorov, ktoré sa nedajú paušalizovať. Ak sa niektoré zákroky platia z verejného zdravotného poistenia, na priebeh vyšetrení, či operácie môže mať vplyv aj zdravotná poisťovňa v ktorej je pacient zaregistrovaný.

Scroll To Top