Free songs
Home / Úspech a podnikanie / Daňový poradca a účtovník majú k sebe blízko, no ich kompetencie sú rôzne!
Daňový poradca a účtovník majú k sebe blízko, no ich kompetencie sú rôzne!

Daňový poradca a účtovník majú k sebe blízko, no ich kompetencie sú rôzne!

Poznáte ten pocit, že termín podania daňového priznania sa blíži, no vy nemáte vypracované daňové priznanie, prípadne neviete sa pohnúť ďalej? Určite v tom vám pomôže daňový poradca, ktorého hlavná náplň je vypracovanie a pomoc s daňovým poradcom. Daňový poradca je jediná oprávnená osoba, ktorá vám pomôže  a poskytne daňové poradenstvo, je to jediná osoba, ktorá má kompetencie na vypracovanie daňového priznania. Mnohí podnikatelia či fyzické osoby si myslia, že účtovník a daňový poradca majú rovnaké kompetencie, že v podstate ide o takmer rovnaké povolania, avšak nie je tomu tak. Viete, aké sú rozdiely medzi spomínanými profesiami a kedy a ako vám pomôže daňový poradca?

Viete, koho treba osloviť, ak potrebujete pomoc a poradenstvo v oblasti podávania daňového priznania?

Hoci sú si povolania účtovníka a daňového poradcu sú si podobné, majú k sebe veľmi blízko, tak odlišnosti sú veľmi podstatné. Daňový poradca a účtovník sa odlišujú v kompetenciách, ktoré majú a v zodpovednosti. Účtovník je tou osobou a profesiou, ktorá pripraví pre vás, respektíve pre daňového poradcu, všetky podklady potrebné k vypracovaniu a podaniu daňového priznania. Ak by ste zverili vypracovanie daňového priznania účtovníkovi a ten urobí chybu, nesiete zodpovednosť vy ako podnikateľ či fyzická osoba. Avšak ak zveríte vypracovanie daňového priznania daňovému poradcovi, ktorý urobí nejakú chybu, tak zodpovedný je práve daňový poradca, pretože on má uzavreté poistenie, z ktorého uhradí všetky náklady. Žiadny daňový poradca nemôže vykonávať svoju činnosť bez absolvovania vysokoškolského vzdelania v odbore ekonomika prípadne právo. Následne je potrebné vykonať prax a po praxi musí vykonať odbornú skúšku. Tu je veľká pravdepodobnosť, že skúškou prejde len naozaj odborník, a preto máte záruku, že vám daňový poradca bude vedieť poradiť s vašimi problémami. Ak by vám náhodou nevedel pomôcť, prípadne by si nebol s niečím istý, tak výhoda je v tom, že sa má s kým poradiť, pretože je členom a súčasťou Slovenskej komory daňových poradcov. Okrem pomoci s daňovým priznaním, pomôže vám aj pri rozbiehaní podnikateľskej činnosti, najmä v oblastí daní. Taktiež jeho služby môžete využiť aj v prípadne súdneho sporu, pretože daňový poradca zastupuje klientov na súdoch. Ak hľadáte spoľahlivého daňového poradcu, navštívte webovú stránku https://www.easystart.sk/ ,kde získate všetky potrebné informácie a aj zistíte rozsah služieb, ktoré daňový poradca poskytuje.

Scroll To Top