Free songs
Home / Komerčné články / Zálohový systém na Slovensku úspešne beží

Zálohový systém na Slovensku úspešne beží

Už od 1. januára 2022 beží na Slovensku zálohovanie PET fliaš a zálohovanie plechoviek. Trebárs u našich susedov, v Českej republike, nám ho zatiaľ môžu iba závidieť. A podobné je to aj v ďalších okolitých krajinách, kde sa plánuje spustiť až v horizonte ďalšieho roku či dvoch. Existujú informácie o tom, ako systém funguje?

Vďaka firme NATUR-PACK, ktorá spolupracuje so Správcom zálohového systému, je možné priebežne sledovať a vyhodnocovať, ako sa v súvislosti so zavedením zálohového systému pre plasty a nápojové plechovky mení chovanie slovenských spotrebiteľov. Firma získava informácie so zmeny obsahu odpadových kontajnerov pre zmesový odpad, ale taktiež z ďalších zdrojov.

O zálohový systém je záujem

Slovensko je jedenástou európskou krajinou, ktorá zálohový systém spustila. Už za prvé štyri mesiace sa podarilo vyzbierať 100 miliónov nápojových obalov. Vďaka tomu je možné zvýšiť mieru recyklácie. Toto číslo vyplýva z celkovej hodny do apríla vydaných kupónov. Tá presiahla hodnotu 15,5 miliónov EUR. Každodenne občania na odberných miestach odovzdajú až 2 milióny obalov.

Snaha o recykláciu obalov a podporu zálohovania nie je iba európskou záležitosťou

Systém má zavedených zhruba 40 krajín sveta a dnes je považovaný za dôležitú súčasť cirkulárnej ekonomiky a trvalo udržateľného rozvoja. V krajinách so zavedeným systémom zálohovania sa recykluje až 90 % plastových či kovových obalov. Zaujímavosťou je, že tam, kde je zálohový systém zavedený, vedľa seba úspešne fungujú zálohový systém aj systém triedenia odpadu.

Zálohový systém zatiaľ úspešne plní svoje ciele

So zálohovanými obalmi je možné pracovať spôsobom znovu používania obalov – „z fľaše do fľaše“ či „z plechovky do plechovky“, alebo zvýšiť mieru a efektívnosť recyklácie. Vytýčeným cieľom na Slovensku je dosiahnuť v roku 2022 vyzbieranie aspoň 60 % zálohovaných obalov. O systém je záujem a je možné, že sa cieľ podarí prekročiť.

Scroll To Top