Free songs
Home / Komerčné články / Veľkonočné priania

Veľkonočné priania

Rok sa s rokom zišiel a ani sme nenazdali a Veľká noc je už za nami. Ako každý rok, aj tento rok sme si mohli užiť pár dní voľna, načerpať nové sily do ďalších dní a dnes už väčšina z nás opäť sedí vo svojej kancelárií a naplno pracuje. Vrátiť sa po pár dňoch voľna do práce je príjemné, pretože človek je oddýchnutý, plný novej energie a svoju prácu môže vykonávať s väčším odhodlaním.

Vráťme sa ale späť k Veľkej noci. Viete vôbec prečo slávime Veľkú noc? Veľká noc má svoje korene v kresťanskej tradícií. Veľkonočné trojdnie začína Zeleným štvrtkom, dňom ustanovenia sviatosti kňazstva. Nasleduje Veľký piatok, deň umučenia a ukrižovania Ježiša Krista a vigília Bielej soboty, kedy Ježiš Kristus porazil smrť a vstal zmŕtvych. Najväčším sviatkom je Veľkonočná nedeľa, ktorá je v kresťanskom vnímaní oslavou Zmŕtvychvstania Ježiša Krista, najväčšieho sviatku kresťanov.

K Veľkej noci neodmysliteľne patrí aj Veľkonočný pondelok spojený s oblievačkou a šibačkou, ktorý už ale nie je považovaný za kresťanský sviatok, ale za pohanský zvyk.

V tomto období ľudia často vyhľadávajú Veľkonočné priania, ktoré by prostredníctvom SMS správy poslali svojim blízkym. Veľkonočné SMS priania milo potešia Vašich blízkych. Keďže Veľká noc je spojená aj s príchodom jari Veľkonočné SMS priania posielané našim blízkym sa môžu niesť nielen v duchu kresťanskom, ale aj v spojitosti s prichádzajúcou jarou, kedy všetko okolo nás rozkvitá a prebúdza sa k novému životu.

Vyberte si aj Vy Veľkonočné SMS prianie a potešte niekoho z tých, na kom Vám záleží!

Scroll To Top