Free songs
Home / Komerčné články / Transferové oceňovanie a čo je jeho podstatou
Transferové oceňovanie a čo je jeho podstatou

Transferové oceňovanie a čo je jeho podstatou

Pokiaľ práve nepatríte medzi tých ľudí, ktorí by mali s transferovým oceňovaním bohaté skúsenosti, tak nasledujúce otázky budú určené práve vám. Transferové oceňovanie je teda súčasťou zdaňovania v medzinárodnom meradle a v uplynulej dekáde neustále získava na svojom význame. Téma transferového oceňovania sa pritom bytostne dotýka napríklad korporácií a tiež iných spoločností, ktoré sa vyznačujú skupinovou štruktúrou. Takéto podnikateľské subjekty a právnické osoby sú prakticky neustále vystavované kontrolám v oblasti daňovníctva. Transferové oceňovanie je teda v týchto sférach orientované na preverenie konkrétnych transakcií medzi príbuznými subjektami. Na čo konkrétne je však transferové oceňovanie orientované?

Transferové oceňovanie je orientované na splnenie konkrétnych parametrov transakcie medzi jednotlivými právnickými osobami

Úloha transferového oceňovania je teda orientovaná na zabezpečenie rôznych požiadaviek najmä z pohľadu ekonomického, personálneho a tiež identifikovanie nezávislosti v konkrétnom obchodnom vzťahu. Pre konkrétne podnikateľské subjekty pritom v tejto téme vyplývajú aj isté požiadavky, ktoré musia byť samozrejme zabezpečené a z pohľadu týchto organizácií aj rešpektované. Vo všeobecnosti by sme pritom vyzdvihli najmä 2 zásadné povinnosti a sú nimi nasledovné. Prvou z nich je teda uplatňovanie konkrétnych cien týkajúcich sa transakcií podrobených kontrole a tie by sa nemali líšiť od cien, ktoré by boli dosiahnuté pokiaľ by spomínané transakcie takejto kontrole podrobené neboli. Dôležitou súčasťou transferového oceňovania je teda aj vedenie pomerne podrobnej evidencie, prostredníctvom ktorej musia konkrétne subjekty zabezpečiť obhajobu takto dojednaných cien. Uvedené povinnosti sa pritom týkajú všetkých podnikateľských subjektov a nastavenia platia bez ohľadu na veľkosť týchto právnických osôb. Pokiaľ by u časti subjektov vznikali domnienky, že menšie účtovné jednotky majú možnosť využiť určité oslobodenie od týchto postupov, tak domnienky je nutné označiť za mylné. Pokiaľ je teda transferové oceňovanie aktuálnou záležitosťou aj pre vás, tak bude potrebné sa obrátiť na autoritu s dostatočnou znalosťou problematiky. Danej téme sa venuje osobitný okruh daňových poradcov, ktorí sa výsostne špecializujú na dotknutú oblasť. Vďaka svojim teoretickým znalostiam a praktickým skúsenostiam vám budú vedieť profesionálne poradiť s navrhnutím príslušnej stratégie a do portfólia ich služieb samozrejme patrí aj vypracovanie dokumentácie pre tuzemské i zahraničné právnické osoby.  Viac informácií získate na webovej stránke https://www.easystart.sk/.

Scroll To Top