Free songs
Home / Komerčné články / Preklad textov má byť dokonalý. Viete si vybrať správneho odborníka?
Preklad textov má byť dokonalý. Viete si vybrať správneho odborníka?

Preklad textov má byť dokonalý. Viete si vybrať správneho odborníka?

Preložiť niečo do angličtiny, nemčiny či akéhokoľvek iného jazyka potrebuje raz za čas každý z nás. Predovšetkým v podnikaní či inom spoločenskom styku by mal byť preklad textov bez chýb. Preto si aj daného odborníka, prekladateľa treba vyberať skutočne dôkladne.

Preklad textov

Preklad textov

Overte referencie

Najjednoduchším a dostatočne spoľahlivým riešením, ako odhalíte kvalitu či neschopnosť prekladateľa, sú referencie. Opýtajte sa priamo klientov danej prekladateľskej agentúry na ich skúsenosti. Či boli s dodanými prekladmi textov spokojní, aká s nimi bola spolupráca. V prípade, že s prekladateľom nikto z vašich známych nespolupracoval, vyžiadajte si kontakt na kohokoľvek z referencií a toho potom kontaktujte.

Na preklad textov musí zvládať aj materinský jazyk

Preklad textov sa predovšetkým spája so znalosťou cudzích jazykov. To však nie je jedinou oblasťou, v ktorej by mal odborník vynikať. Je totiž veľmi dôležité, aby skutočne dôkladne ovládal aj svoj materinský jazyk, čo platí predovšetkým pri preklade z cudzieho do materinského jazyka. Aby túto úlohu zvládali naozaj s prehľadom, zvyknú sa mnohí prekladatelia špecializovať výlučne na istý druh textov. Či už ide o obchodné, technické, lekárske preklady, alebo preklady poézie. Každé so sebou nesú isté špecifiká, ktoré aj vďaka následnému vzdelávaniu naslovovzatí odborníci poznajú a dokážu presnejšie pochopiť súvislosti, čím vzniká aj dokonalejší preklad textov.

Vyskúšajte ho!

Skúšobný preklad môže byť pomôckou, ktorá vám odhalí prekladateľove schopnosti a zároveň on zistí, či sa do takého prekladu textu chce pustiť. Stačí vybrať z vášho textu niekoľko odsekov a nechať ich preložiť. To vám pomôže najmä pri takých cudzích jazykoch, ktoré vám bude mať kto skontrolovať.

Scroll To Top