Free songs
Home / Auto-moto / Daň z motorových vozidiel 2022. Všetko, čo potrebujete vedieť.
Daň z motorových vozidiel 2022. Všetko, čo potrebujete vedieť.

Daň z motorových vozidiel 2022. Všetko, čo potrebujete vedieť.

Daň z motorových vozidiel 2022. Všetko, čo potrebujete vedieť.

Podávate daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, teda k takzvanej cestnej dani? Za rok 2021 bolo povinnosťou podať toto daňové priznanie do konca januára 2022. Za rok 2022 by teda táto lehota mala byť do konca januára 2023, ak nedôjde k legislatívnym zmenám. Čo by ste o dani z motorového vozidla mali vedieť?

Kto je daňovníkom

Takzvanú cestnú daň upravuje Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Tento zákon hovorí, že daňovníkom je každý, kto pri svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti, využíval v predchádzajúcom roku automobil, evidovaný v Slovenskej republike.

Povedzme si to teda jednoduchšie. Ak ste podnikateľ, prípadne samostatne zárobkovo činná osoba a v minulom roku ste aspoň raz použili pri výkone práce osobný automobil a uplatnili ste k nemu výdavky, vašou povinnosťou je podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Jedná sa najmä o tieto fyzické alebo právnické osoby:

 • Držiteľ vozidla, zapísaný v doklade
 • Osoba, ktorá má v doklade zapísanú svoju organizačnú zložku ako držiteľa vozidla
 • Osoba, ktorá používa vozidlo, ktorého držiteľ zapísaný v doklade zomrel, zanikol alebo bol zrušený
 • Osoba, ktorá používa vozidlo, ktorého držiteľ zapísaný v doklade ho nepoužíva na podnikanie
 • Zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla

Kto je od dane z motorových vozidiel oslobodený?

Existujú aj subjekty, resp. vozidlá, ktoré sú od tejto dane oslobodené. Jedná sa o vozidlá:

 • So zvláštnym evidenčným číslom, ktoré obsahuje písmená M, H alebo S
 • Špeciálne vozidlá (zapísané v evidencii)
 • Záchranných služieb a požiarnej ochrany
 • Diplomatických misií a konzulárnych úradov
 • Osobnej pravidelnej dopravy vo verejnom záujme
 • V poľnohospodárskej a lesnej výrobe

Viete, že termín podania tohto daňového priznania je do konca januára za predchádzajúci kalendárny rok. Ako však daň z motorových vozidiel vyrátať? Postup môžete nájsť napríklad na webe Finančnej správy. Istejšie je však nechať to na odborníkov z https://ekomsro.sk, ktorí vám túto daň vyrátajú a poskytnú vám aj ďalšie cenné rady v oblasti daní a účtovníctva.

Zdroj obrázku: Fahroni / Shutterstock.com

Podávate daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, teda k takzvanej cestnej dani? Za rok 2021 bolo povinnosťou podať toto daňové priznanie do konca januára 2022. Za rok 2022 by teda táto lehota mala byť do konca januára 2023, ak nedôjde k legislatívnym zmenám. Čo by ste o dani z motorového vozidla mali vedieť?

Kto je daňovníkom

Takzvanú cestnú daň upravuje Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Tento zákon hovorí, že daňovníkom je každý, kto pri svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti, využíval v predchádzajúcom roku automobil, evidovaný v Slovenskej republike.

Povedzme si to teda jednoduchšie. Ak ste podnikateľ, prípadne samostatne zárobkovo činná osoba a v minulom roku ste aspoň raz použili pri výkone práce osobný automobil a uplatnili ste k nemu výdavky, vašou povinnosťou je podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Jedná sa najmä o tieto fyzické alebo právnické osoby:

 • Držiteľ vozidla, zapísaný v doklade
 • Osoba, ktorá má v doklade zapísanú svoju organizačnú zložku ako držiteľa vozidla
 • Osoba, ktorá používa vozidlo, ktorého držiteľ zapísaný v doklade zomrel, zanikol alebo bol zrušený
 • Osoba, ktorá používa vozidlo, ktorého držiteľ zapísaný v doklade ho nepoužíva na podnikanie
 • Zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla

Kto je od dane z motorových vozidiel oslobodený?

Existujú aj subjekty, resp. vozidlá, ktoré sú od tejto dane oslobodené. Jedná sa o vozidlá:

 • So zvláštnym evidenčným číslom, ktoré obsahuje písmená M, H alebo S
 • Špeciálne vozidlá (zapísané v evidencii)
 • Záchranných služieb a požiarnej ochrany
 • Diplomatických misií a konzulárnych úradov
 • Osobnej pravidelnej dopravy vo verejnom záujme
 • V poľnohospodárskej a lesnej výrobe

Viete, že termín podania tohto daňového priznania je do konca januára za predchádzajúci kalendárny rok. Ako však daň z motorových vozidiel vyrátať? Postup môžete nájsť napríklad na webe Finančnej správy. Istejšie je však nechať to na odborníkov z https://ekomsro.sk, ktorí vám túto daň vyrátajú a poskytnú vám aj ďalšie cenné rady v oblasti daní a účtovníctva.

Zdroj obrázku: Fahroni / Shutterstock.com

Scroll To Top